azami.cu@gmail.com | +98912 373 8239
اهمیت توجه به مخاطب در طراحی صفحات وب
طراحی وب,طراح,مخاطب,وب,اهمیت مخاطب


اهمیت توجه به مخاطب در طراحی صفحات وب

هدف بنده از نوشتن این مطلب این هست که یک مشکل مشترک همه برنامه نویسان رو مطرح کرده و در انتهاچاره کار که توجه نمودن به مخاطبین هست رو بیان بکنم.

"وقتی انعطاف پذیری در کار از راه حل آن پیش میافتد و یا حتی خود راه حل میشود، زمانیست که مشکلات ما کلید خواهند خورد"

اغلب اوقات ما فکر میکنیم برای رسیدن هر چه سریع تر به محصول نهایی باید از تجربه شخصی استفاده کرد و در نظر گرفتن مخاطبین و نظرات آنها برای ما سودی ندارد و یا باعث کندی کار میشود، اما باید بدانیم که این زیرکی در حل مساله نیست بلکه بنا کردن خانه ایست که پایه های آن از ابتدا سست خواهند بود.

راه حل بهتر و واقعی تر در این موضوع شناخت هر چه بهتر نقش طراح در طراحی محصول و اهمیت دادن و استفاده کردن از آن است.

نقش طراح در دنیای وب که با مخاطبین مختلفی در ارتباط هستیم، شناخت هرچه بهتر و بیشتر از فضای ذهنی مخاطبین و درک آن خواهد بود که شامل بازار هدف، خود مخاطبین و فعالیتی که میخواهند در بستری که ما برایشان فراهم کرده ایم انجام بدهند است.

حال بعد از این فعالیت های ذکر شده باید به سراغ تصمیم گیری درباره محصولی برویم که بطور مستقیم بر روی مخاطبین خود اثر خواهد داشت و آنها را مجاب به استفاده از خدماتی که ما ارائه میدهیم خواهد نمود.

پس باید بطور مستقیم توجه خود را به راه های واقعی معطوف کرد، البته همراه با در نظر گرفتن توانایی ها و حذف برخی قابلیت هایی که قبلا برای پروژه در نظر گرفته شده بوده اند و در اغلب اوقات باید محدود شویم به راه هایی که مخاطبین ما از آنها راحت تر استفاده میکنند.

و در آخر طراحان وب باید به سراغ یک انتخاب خیلی سخت بروند و از انتخاب یک روش برای همه پروژه ها و مخاطبین اجتناب کنند و باید به این شعار اعتقاد داشت:

طراحی برای همه مخاطبان طراحی برای یک فرد نیستTags:   طراحی وب,طراح,مخاطب,وب,اهمیت مخاطب